MAA17 Pitkän matema­tiikan abikurssi I (2op)

Koulukoh­tainen syventävä kurssi

 

Kurssin tavoitteena on eheyttää pitkän matematiikan oppisisällöt kokonaisuudeksi. Kurssilla kerrataan pitkän matematiikan keskeiset osa-alueet ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

 

Arvosana: Suoritettu/Hylätty