MAA19: Syvennä talousmatematiikan osaamistasi (2op)

Koulukohtainen syventävä opintojakso. Opintojakso on sama kuin lyhyen matematiikan MAB6 (1op) ja MAB7 (1op). Opintojakson tavoitteena on vahvistaa talousmatematiikan opiskelussa tarvittavia taitoja.

Tavoitteena on, että opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee talousmatematiikan peruskäsitteet ja -taidot, syventää prosenttilaskennan taitojaan, oppii kuvaamaan talouselämän asioiden kehittymistä, oppii hyödyntämään matemaattisia valmiuksiaan resurssien riittävyyteen, talouden suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan, soveltaa lukujonojen kaavoja talouteen liittyvissä matemaattisissa ongelmissa, oppii sovittamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtää niiden rajoitukset, osaa käyttää tietolähteitä ja ohjelmistoja laskelmien tekemisessä sovellusten yhteydessä.

 

Keskeiset sisällöt
• suhteellinen osuus, vertailu, muutoksen laskeminen
• indeksi
• korkokäsite, yksinkertainen korko
• verotus
• valuutat
• aritmeettinen ja geometrinen lukujono ja niiden summat
• korkolaskut: koron korko, nykyarvo ja diskonttaus
• talletukset ja lainat
• taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja, joissa hyödynnetään lukujonoja ja summia

 

Opintojakson arvosana on suoritettu/hylätty, mutta opintojakson suorituksen avulla on mahdollisuus korottaa moduulin MAA9 (MAB7) arvosanaa.