Matematiikka

MAA21 ja MAB13: Matematiikkaa digitaalisesti

Kurssilla harjoitellaan tietoteknisten välineiden ja tietokoneohjelmistojen käyttöä matematiikan opiskelussa ja matemaattisen esityksen tuottamisessa. 

Kurssi arvioidaan Suoritettu/Hylätty -merkinnällä.

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen käytetään hyväksilukemisessa seuraavia vastaavuuksia:

Maa2 Maa3 Maa6 Maa8 Maa10
Mab2 Mab3 Mab7 Mab4 Mab5