MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1 (3 op)

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• tutustuu ilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden avulla, tuntee polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä sekä tietää polynomifunktion 
nollakohtien ja polynomin tekijöiden välisen yhteyden 
• osaa ratkaista yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä 
• osaa käyttää ohjelmistoja polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden tutkimisessa sekä polynomi-, rationaali- ja juuriyhtälöiden ja polynomiepäyhtälöiden ratkaisemisessa sovellusten yhteydessä. 

 

Keskeiset sisällöt 

• polynomifunktio ja -yhtälö sekä polynomiepäyhtälö 
• 2. asteen yhtälön ratkaisukaava 
• polynomien tulo ja binomikaavat (summan neliö, summan ja erotuksen tulo) 
• polynomien tekijät 
• potenssifunktio ja potenssiyhtälö (eksponenttina positiivinen kokonaisluku) 
• rationaalifunktiot ja -yhtälöt 
• juurifunktiot ja -yhtälöt