MAA3 Geometria (2 op)

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa ja muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa 
• osaa soveltaa yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa 
• harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa sisältäviä lauseita 
• osaa käyttää ohjelmistoja tutkiessaan kuvioita ja kappaleita sekä niihin liittyvää geometriaa. 

 

Keskeiset sisällöt 

• kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus 
• sini- ja kosinilause 
• monikulmioihin liittyvien pituuksien, kulmien ja pinta-alojen laskeminen 
• ympyrän ja sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria 
• suoraan lieriöön ja suoraan kartioon sekä palloon liittyvien pituuksien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen