MAB10: Syvennä matema­tiikan osaamistasi

Koulukohtainen syventävä kurssi 

Kurssin tavoitteena on vahvistaa lyhyen matematiikan opiskelussa tarvittavia taitoja. 
  
Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelija osaa käyttää potenssin laskusääntöjä, sieventää polynomeja, ratkaista ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä sekä käyttää graafisia menetelmiä. Kurssilla myös harjaannutaan matematiikan opiskeluun ja teknisten apuvälineiden käyttöön.  
  
Kurssi suositellaan suoritettavaksi kurssin MAB2 jälkeen. 
  
Kurssin arvosana on  suoritettu/hylätty, mutta kurssisuorituksen avulla on mahdollisuus korottaa kurssin MAY1 tai MAB2 arvosanaa.