Lyhyt matematiikka

MAB11: Syvennä matematiikan osaamistasi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssin tavoitteena on vahvistaa lyhyen matematiikan opiskelussa tarvittavia taitoja.

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelija osaa käyttää potenssin laskusääntöjä, sieventää polynomeja, ratkaista ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä sekä käyttää graafisia menetelmiä. Kurssilla myös harjaannutaan matematiikan opiskeluun ja teknisten apuvälineiden käyttöön. 

Kurssi suositellaan suoritettavaksi kurssin MAB2 jälkeen.

Kurssin arvosana on  suoritettu/hylätty, mutta kurssisuorituksen avulla on mahdollisuus korottaa kurssin MAB2 arvosanaa.