MAB13 Lyhyen matematiikan abikurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

 

Kurssin tavoitteena on eheyttää lyhyen matematiikan oppisisällöt kokonaisuudeksi.

 

Keskeiset oppisisällöt

Kurssilla kerrataan lyhyen matematiikan keskeiset osa-alueet ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

 

Arvosana: Suoritettu/Hylätty