Lyhyt matematiikka

MAB5: Tilastot ja todennäköisyys

Pakollinen kurssi lyhyen matematiikan opiskelijoille

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja
 • arvioi erilaisia regressiomalleja mm. taulukkolaskentaohjelman avulla ja tekee ennusteita mallien avulla
 • perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä diskreettien jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyslaskennassa.

Keskeiset sisällöt

 • diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen
 • regression ja korrelaation käsitteet 
 • havainto ja poikkeava havainto
 • ennusteiden tekeminen
 • kombinatoriikkaa 
 • todennäköisyyden käsite 
 • todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä