MAY1 Luvut ja yhtälöt (2 op)

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• kertaa prosenttilaskennan periaatteet 
• osaa käyttää verrannollisuutta ongelmanratkaisussa 
• syventää murtolukujen laskutoimitusten osaamistaan 
• kertaa potenssin laskusäännöt 
• vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä 
• ymmärtää yhtälön ja yhtälöparin ratkaisemisen periaatteet 
• oppii käyttämään ohjelmistoja funktion kuvaajan piirtämisessä, havainnoinnissa ja yhtälöiden ratkaisemisessa. 

 

Keskeiset sisällöt 

• lukujoukot ja peruslaskutoimitukset 
• luvun vastaluku, käänteisluku ja itseisarvo 
• prosenttilaskenta 
• potenssin laskusäännöt (eksponenttina kokonaisluku) 
• suoraan ja kääntäen verrannollisuus 
• funktio, kuvaajan piirto ja kuvaajan tulkinta 
• ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen 
• yhtälöpari 
• neliö- ja kuutiojuuri 
• potenssifunktio ja potenssiyhtälö (asteluvut 2 ja 3)