Mu1 Intro – Kaikki soimaan

Vuorovaikutusosaaminen ja hyvinvointiosaaminen

 

Tämän moduulin tavoitteet ovat tiedollisesti ja taidollisesti yleismusiikillisia ja keskeisinä sisältöinä mainittakoon mm. monipuoliset äänenkäyttöä, sekä laulu- ja yhteismusisointitaitoja kehittävät tehtävät ja ohjelmisto. Lisäksi luovaan tuottamiseen ja taiteelliseen ilmaisuun rohkaisevat tehtävät, sekä musiikin merkitysten pohdintaan innostava kuuntelu- ja musisointiohjelmisto. Mahdollisuuksien mukaan myös konserttikäyntejä ja tutustumista muihin taide- ja kulttuuripalveluihin sekä musiikkiteknologian monipuolisen hyödyntämisen mahdollisuudet huomioiva sisältö.