Mu2 Syke – Soiva ilmaisu

Vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen ja globaali- ja kulttuuriosaaminen

 

Opiskelija syventää osaamistaan itselleen mieluisissa musiikillisissa ilmaisutavoissa ja kehittää yhteismusisointitaitojaan ja taiteellista ilmaisuaan. Hän myös analysoi musiikin kulttuurisia piirteitä ja merkityksiä ja heittäytyy rohkeasti tuottamaan musiikillisia ideoita. 

 

Keskeisinä sisältöinä on musiikillisen osaamisen eri osa-alueita kehittävän ohjelmiston harjoittaminen sekä luovaa ajattelua ja taiteellista ilmaisua edistävät tehtävät, myös teknologiaa hyödyntäen. Tarkastelussa lähinnä suomalaiset, mutta myös opiskelijoiden omat musiikkikulttuurit.