Mu3 Genre – Globaali uteliaisuus

Monitieteinen ja luova osaaminen, globaali- ja kulttuuriosaaminen sekä yhteiskunnallinen osaaminen

 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja kulttuurien välisiä kytköksiä. Hän myös suhtautuu uteliaasti ja perehtyy kokemuksellisesti itselleen uusiin musiikin lajeihin ja musiikkikulttuureihin ja hahmottaa itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa. Lisäksi hän tunnistaa omat lähtökohtansa sekä kulttuurien välisen vastavuoroisuuden haasteet ja mahdollisuudet. 

 

Keskeisinä sisältöinä erilaiset musiikinlajit, musiikkityylit ja -kulttuurit sekä niihin kytkeytyvät merkitykset ja arvostukset, musiikkikulttuurit kulttuurin osana ja monipuolinen työskentely erilaisten musiikkien kanssa.