In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Musiikki Musiikki

MU3:  Ovet auki musiikille

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan.

Työtapoina on hahmottaa kuuntelun avulla erilaisia musiikin elementtejä erilaisissa kulttuureissa, jonka jälkeen niitä harjoitellaan musisoinnin avulla. Huomioidaan muitakin tyylillisiä piirteitä ja rikkauksia kuin länsimaisessa musiikissa (esimerkiksi maailmanmusiikki, afrokuubalainen-, arabialainen-  ja / tai etnomusiikki).