Mu4 Demo – Luovasti yhdessä

Vuorovaikutusosaaminen, hyvinvointiosaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, globaali- ja kulttuuriosaaminen sekä eettisyys ja ympäristöosaaminen 

 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija kehittää luovaa osaamistaan musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa sekä ottaa vastuuta ryhmän musiikillisesta toiminnasta. Hän myös syventää ymmärrystään musiikillisen vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen tavoista ja hahmottaa musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin ja mediaan. 

 

Keskeisenä sisältönä moduulin tavoitteiden toteuttamistavan ja ohjelmiston opiskelijalähtöinen suunnittelu. Kurssin sisältö voi olla musiikillinen tai taiteidenvälinen, ryhmän resurssien mukaan. Sisällöissä huomioidaan myös musiikin vaikuttavuus esimerkiksi vuorovaikutuksessa, lyriikassa ja muissa taiteissa, mediassa tai yhteiskunnassa.