Lukuvuosi 2010 - 2011

Päätöskonferenssi Muuttuva koulu - Schule im Wandel

Muuttuva koulu -hanke päättyi 18.–19. syyskuuta 2010, jolloin Münchenin Goethe-instituutissa järjestettiin päätöskonferenssi. Hankkeeseen osallistui kuusi Euroopan maata; Saksa, Puola, Portugali, Tsekki, Irlanti ja Suomi. Kaikkien näiden maiden hankkeen aikana kehitetyt tuotteet esiteltiin konferenssissa. Konferenssiin kutsuttiin mm. oppilaita ja opettajia niistä kouluista, joissa hankkeen elokuvat kuvattiin, kaikki hankkeeseen osallistuneet organisaatiot sekä ammattialan edustajia hankkeen eurooppalaisista kumppanuusmaista, kuten koulujen johtajia, opetusviranomaisten edustajia jne. Haukiputaan lukiosta matkaan lähtivät 2. ja 3. vuoden opiskelijat Tiia Enckell ja Johannes Itälahti sekä englannin ja saksan kielen lehtori Anja Moilanen ja englannin ja ruotsin lehtori Tiina Mustakangas.

Konferenssin aluksi järjestetyssä paneelikeskustelussa tarkasteltiin koulujen muutosta Euroopassa eri näkökulmista sekä esiteltiin tieteellisen oheistutkimuksen tuloksia blended learning -menetelmästä Muuttuva koulu -hankkeessa. Suomen pääedustaja, Educode Oy:n kehittämispäällikkö ja Tampereen yliopiston dosentti Kim Haataja esitteli paneelikeskustelussa ajatuksiaan suomalaisen kieltenopetuksen nykytilasta ja oli huolissaan siitä kuinka Suomessa keskitytään liikaa englannin kielen opiskeluun muiden vieraiden kielten kustannuksella. Hän peräänkuulutti myös vaihtoehtoisten kieltenopettamismetodien käyttöä kieltenopetuksen ja kielivalikoiman monipuolisuuden tukemiseksi. Puheenvuorossaan Kim Haataja oli myös huolissaan siitä, että PISA-tulosten jälkeisessä huumassa Suomi keskittyy nykyisin ehkä hieman liikaakin pelkästään oman opetusjärjestelmänsä vientiin ulkomaille, vaikka tekemistä meillä riittäisi myös kotimaassamme ja muillakin koulutusalan kehittämisen saroilla.

”Messutorilla” koulut, joissa hankkeen elokuvat kuvattiin, esittelivät itsensä ja lukio-opiskelijat Tiia Enckell ja Johannes Itälahti kertoivat sekä omasta lukiostaan että Suomen koulutusjärjestelmästä kaikille kiinnostuneille esitteiden ja PowerPoint-esitysten avulla. Kiinnostus Suomen standia kohtaan oli runsasta ja opiskelijat suoriutuivat englanninkielisestä tehtävästään erinomaisesti.

Hankekumppanit Suomesta, Portugalista ja Puolasta esittivät elokuviaan, jotka esittelivät meneillä olleita hankkeita ja antoivat taustatietoa näiden maiden koulutuksen tilasta. Kim Haatajan filmissä esiteltiin mm. Oulun seudun verkko-oppimishanketta ja Oulun Lyseon, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun, Laanilan ja Haukiputaan lukioissa keväällä 2010 toteutettuja tietokonesimulaatiotestejä, joissa opiskelijat pääsivät pienoiselokuvan kautta kommunikoimaan syntyperäisten kohdekieltä puhuvien ihmisten kanssa tosielämän eri tilanteissa. Oulua esiteltiin Educoden julkaisemassa esitteessä Pohjoisen Piilaaksona, jossa teknologiaan panostetaan myös nykypäivän opetuksessa. Lisäksi konferenssissa järjestettiin työpajoja, joissa oli mahdollisuus tutustua Muuttuva koulu -hankkeen blended learning -kurssiin, perehtyä Euroopan ystävyyskoulutoimintaan e-Twinning-oppimisalustalla tai paneutua maantuntemukseen oppimispisteissä. Saksasta, Suomesta, Portugalista ja Puolasta osallistuville oppilaille oli tarjolla elokuvatyöpaja.

Konferenssin tavoitteena oli edistää eurooppalaisten koulujen välistä keskustelua ja vaihtoa sekä edesauttaa kumppanuuksien syntymistä. Tavoite toteutui myös meidän kohdallamme, sillä saimme monia uusia kontakteja ja pääsimme vertailemaan koulujemme eri kieltenopetustapoja. Suuret kiitokset antoisasta opintomatkastamme Oulun opetustoimen verkko-oppimishankkeelle, joka mahdollisti lukiomme simulaatiopilotoinnit sekä ennen kaikkea Educode Oy:n Kim Haatajalle ja Goethe Institutille, jotka kutsuivat meidät mukaan Euroopan kielten opettajien yhteiskonferenssiin. Toivottavasti saamme myös jatkossa uusia tilaisuuksia testata Kim Haatajan ja Educode Oy:n kieltenopetukseen kehittämiä tietokonepohjaisia simulaatiotestejä ja uudistaa kieltenopetustamme ensimmäisten joukossa!

Tiina Mustakangas
Englannin ja ruotsin lehtori
Haukiputaan lukio