OP3 - Tuutorointi  

Ohjauksen soveltava kurssi

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

  • toimii vertaisohjaajana uusille opiskelijoille 
  • osallistuu uusien opiskelijoiden ryhmäyttämiseen 
  • kehittää omia ryhmänohjaustaitojaan 
  • syventää omaa käsitystään lukio-opinnoista ja niiden tavoitteista 
  • osallistuu koulun esittely- ja markkinointitehtäviin 

Keskeiset sisällöt  

  • kouluttautuminen vertaisohjaajaksi 
  • käytännön tehtävät tuutorina 
  • uudet lukio-opiskelijat saavat vertaistukea opintojensa alussa 
  • koulun yhteisöllisyyden edistäminen ja tuutoritoiminnan kehittäminen