OP4: Lukio-opintoihin perehtyminen  

Ohjauksen soveltava kurssi

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että uusi lukio-opiskelija 

  • pääsee osaksi uutta kouluyhteisöään 
  • saa vertaistukea opintojensa alussa ja ryhmäytyminen syvenee 
  • syventää lukio-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja 
  • tutustuu omassa koulussa käytettäviin oppimisympäristöihin ja sähköisissä yo-kokeissa käytettäviin ohjelmiin 
  • saa lisää keinoja omasta opiskeluhyvinvoinnista huolehtimiseen 

Keskeiset sisällöt  

  • tutustutaan koulun tiloihin, käytänteisiin ja välineistöön 
  • harjoitellaan käyttämään eri oppiaineissa tarvittavia opiskelutapoja ja oppimisympäristöjä