OP5 Tuutorointi (2op)

Tavoitteet   

Tavoitteena on, että opiskelija  

  • toimii vertaisohjaajana uusille opiskelijoille  
  • osallistuu uusien opiskelijoiden ryhmäyttämiseen  
  • kehittää omia ryhmänohjaustaitojaan  
  • syventää omaa käsitystään lukio-opinnoista ja niiden tavoitteista  
  • osallistuu koulun esittely- ja markkinointitehtäviin  

 

Keskeiset sisällöt   

  • kouluttautuminen vertaisohjaajaksi  
  • käytännön tehtävät tuutorina  
  • uudet lukio-opiskelijat saavat vertaistukea opintojensa alussa  
  • koulun yhteisöllisyyden edistäminen ja tuutoritoiminnan kehittäminen   

 

Arviointi: hyväksytty/hylätty