Haukiputaan lukio

OP7 - Kohti korkeakouluopintoja

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu korkeakouluopintoihin yleisesti ja perehtyy erityisesti häntä itseään kiinnostaviin aloihin
  • opiskelija syventää itsetuntemustaan ja vahvistaa käsitystä omista jatko-opintosuunnitelmistaan.
  • opiskelijalla on realistinen käsitys korkeakouluopinnoista.

Keskeiset sisällöt

  • tutustuminen korkeakouluun
  • syvällisempi tutustuminen joihinkin korkeakoulun aloihin
  • korkeakouluopintoihin tutustuminen käytännössä yliopiston tutoreiden johdolla.
  • tutustuminen erilaisiin työnkuviin ja työtehtäviin korkeakoulussa
  • korkeakoulun tiloihin tutustuminen