Haukiputaan lukio

OP8 - Elämäntaitokurssi (Itsenäisenä opintokamu- kurssina)

Tavoitteet        

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tukea opiskelun sujuvoittamiseen ja tehostamiseen
 • voi saada tietoa Kaverisuhteisiin ja ryhmiin vaikuttamisesta
 • voi käsitellä ja kehittää arjen hallintaan ja jaksamiseen liittyviä asioita.
 • oppii tunnistamaan keinoja, joilla voi ylläpitää ja lisätä hyvinvointia.
 • saa tukea itsetuntemukseensa, itsetuntoonsa sekä ongelmatilanteiden ratkaisuun.
 • saa keinoja jäsentää tulevaisuuttaan.

Keskeiset sisällöt

 • Opiskelumotivaatio
 • Opiskelutaidot ja oppimisvaikeudet
 • Hyvä arki
 • Stressi ja ajanhallinta
 • Ongelman ratkaisutaidot
 • Tunnista tunteesi ja ajatuksesi
 • Itsetunto ja ajatusten muuttaminen
 • Sosiaaliset taidot
 • Suunnittele elämääsi