Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Ohjaustoiminta muodostaa lukiossa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Ohjaustoimintaan osallistuu koko henkilöstö. Opiskelijaa ohjaavista työntekijöistä keskeisiä ovat oma ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja rehtori.   

Opinto-ohjaus edistää koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä ehkäisee syrjäytymistä. Opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena.