Opiskelijahuolto

Opintotuki  

Lisätietoa Kelan sivuilla

Opintotukihakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuvista olosuhdemuutoksista on välittömästi ilmoitettava KELALLE. Muutoksista ilmoittaminen on aina opintotuen saajan velvollisuus ja hänen vastuullaan.

KELA tarkistaa säännöllisesti opiskelijan oikeuden opintotukeen vaatimalla koululta tiedon opiskelijan suorituksista. Mikäli käy ilmi, että opiskelija saa/on saanut tukea perusteettomasti, tuki keskeytetään ja aiheetta maksettu tuki peritään takaisin korkoineen. Jos opiskelijalle ei kerry tarpeeksi opintosuorituksia (esim. sairauden takia), hänen tulee itse ilmoittaa tilanteestaan KELAan välttyäkseen takaisinperinnältä.

Opintotukipäätöspaperit on säilytettävä ja niissä olevia ohjeita on noudatettava.

Koulumatkatuki

Lisätietoa Kelan sivuilla

Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, koulumatkojen pituus ja niiden määrä. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan. Muut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan.

Koulumatkatuki muuttuu 1.8.2021 alkaen niin, että koulumatkatukea voi saada, vaikka opiskelijalla ei ole päivittäistä koulumatkaa. Jos opiskelija kulkee koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa, hän voi saada koulumatkatukea. Täysimääräiseen tukeen opiskelijalla on oikeus, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa. Jos koulumatkatukeen oikeuttavia matkapäiviä on 10–14 päivää kuukaudessa, tuen määrä on pienempi.

Koulumatkatukea haetaan erikseen joka lukuvuosi.