Opinto-ohjaus

Opinnot ja opiskelun haasteet

Peruskoulussa opitut opiskelutaidot eivät välttämättä riitä lukiolaiselle. Uutta omaksuttavaa asiaa tulee enemmän ja suurempina annoksina. Lukiossa juuri opiskelutaitojen haltuunotto on tärkeä tehtävä, jota aineopettajat pyrkivät tukemaan ja harjoittamaan eri oppiaineissa. Jos tunnet tarvitsevasi tukiopetusta, ota heti rohkeasti asia puheeksi kyseisen aineen opettajan kanssa. Jos tunnet tarvitsevasi erityistä ohjausta opiskelutaidoissa, sinua auttaa erityisen tuen ja oppimisen tukihenkilönä toimiva psykologian opettaja Marja Tuunanen, p. 050 409 8810. Häneen saa yhteyden myös Wilman kautta ja sähköpostitse (etunimi.sukunimi@eduouka.fi).Jos et ole yläasteen aikana tehnyt LUKI-testiä, ota yhteys Marjaan.   

Oppimaan oppiminen on taito, jota voi harjoitella. Tukea löydät esimerkiksi seuraavista linkeistä:

Oppimisvaikeuksista saat tietoa:     

Ylioppilastutkinnosta saat tietoa: