Lukion suoritusohjeet

Opiskelun seuranta ja opinto-ohjaus

Luokattomassa lukiossa korostuu opiskelijan oma vastuu opiskelun suunnittelussa, opinto-ohjelman toteuttamisessa ja edistymisen seurannassa. Opinto-ohjaus pyrkii tukemaan opiskelijan itsetuntemuksen ja päätöksentekotaitojen kehittymistä sekä realistisia ja tavoitteellisia valintoja opinnoissa ja uravalinnassa.

Laajimmillaan opiskelijan ohjaaminen on koko opettajakunnan yhteistyötä. Aineenopettajat ohjaavat oman oppiaineensa opiskelussa. Ryhmänohjaajien vastuulla ovat erityisesti tiedottaminen, opiskelun seuranta, poissaolojen kontrollointi sekä yhteydenpito koteihin. Opinto-ohjaaja opastaa opiskelun suunnittelussa, jatko-opintoasioissa, opintososiaalisissa asioissa, henkilökohtaisissa vaikeuksissa jne. 

Omia opintoja suunniteltaessa valintakortissa oleva kurssien sijoittelujärjestys eri vuosille on hyvä pohja. Kuitenkin esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten hajauttaminen tai neljän vuoden opinto-ohjelma aiheuttaa sen, että opiskelija käy kursseja yksilöllisessä järjestyksessä. 

Jos pulmatilanteita tulee, on tärkeää, että opiskelija ei jää odottamaan avun ilmaantumista itsestään, vaan hakeutuu aktiivisesti ohjaavan henkilön puheille. Ellei tiedä, kuka voisi auttaa, voi kääntyä ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan puoleen. Opinto-ohjaus on luottamuksellista. 

Ensimmäisen vuosiasteen opiskelijat suorittavat ensimmäisenä vuonna pakollisen OP1-kurssin. Tätä täydentävä pakollinen OP2-kurssi  suoritetaan 2. (OP2a) ja 3. (OP2b) opiskeluvuoden aikana. 

Vuonna 2015 tai aikaisemmin lukio-opintonsa aloittaneet suorittavat pakollisen OP1-kurssin entiseen tapaan kolmelle vuodelle jaoteltuna.

Omaa kurssikertymää kannattaa seurata joka jakson jälkeen ja pitää se oman opiskeluajan mukaisessa tahdissa. Oheisesta taulukosta näkyy keskimääräinen kurssikertymä, joka pitäisi olla ko. jakson jälkeen. Merkitse tyhjään tilaan oma kurssikertymäsi. 29 - 30 kurssia/vuosi on hyvä tahti ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena. 

Kurssikertymän seuranta:

Tässä keskimääräinen kurssikertymä, joka pitäisi olla ko. jakson jälkeen. Merkitse tyhjään tilaan oma kurssikertymäsi. 

3 vuoden opinto-ohjelma                                                               

vuosi

1.jakso       

 

2. jakso

 

3. jakso

 

4. jakso

 

5. jakso

 

1

6

 

12

 

18

 

24

 

29

 

2

35

 

41

 

47

 

53

 

58

 

3

64

 

70

 

75

 

 

 

 

 

 

3,5 vuoden opinto-ohjelma

vuosi

1.jakso       

 

2. jakso

 

3. jakso

 

4. jakso

 

5. jakso

 

1

6

 

11

 

16

 

21

 

25

 

2

30

 

35

 

40

 

45

 

50

 

3

55

 

60

 

64

 

68

 

72

 

4

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

4 vuoden opinto-ohjelma

vuosi

1.jakso       

 

2. jakso

 

3. jakso

 

4. jakso

 

5. jakso

 

1

5

 

10

 

14

 

18

 

22

 

2

26

 

30

 

34

 

38

 

42

 

3

46

 

50

 

54

 

58

 

63

 

4

67

 

71

 

75