Lukion suoritusohjeita

Oppiaineen oppimäärän suorittaminen ja arviointi

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelemista pakollisista ja syventävistä sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista kursseista, joiden kuuluminen eri oppiaineiden oppimääriin kuvataan opetussuunnitelmassa. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät.

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan suorittamien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Näistä opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä arvosanoja enintään seuraavasti:

Opiskelusuunnitelman mukaisesti opis­keltuja pakollisia ja valta-kunnallisia valinnaisia opintoja

Hylättyjä arvosanoja enintään

2-5 opintopistettä

0 opintopistettä

6-11 opintopistettä

2 opintopistettä

12-17 opintopistettä

4 opintopistettä

18 opintopistettä tai enemmän

6 opintopistettä

Oppimäärässä ovat mukana kaikki arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Oppimäärään kuuluvien muiden valinnaisten opintojen arvioinnista ja vaikutuksesta oppiaineen arvosanaan kerrotaan tarkemmin opetussuunnitelmassa kunkin moduulin kohdalla. Numeroin arvioitavat koulukohtaiset valinnaiset opinnot voivat korottaa oppiaineen arvosanaa mutta eivät laskea.

 

Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi opintopistettä, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää korkeintaan neljä opintopistettä.