Lukion suoritusohjeita

Oppiaineen oppimäärän suorittaminen ja arviointi

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelemista pakollisista ja syventävistä sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista kursseista, joiden kuuluminen eri oppiaineiden oppimääriin kuvataan opetussuunnitelmassa. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät.

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan suorittamien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Näistä opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä arvosanoja enintään seuraavasti:

Opiskelusuunnitelman mukaisesti opis­keltuja pakollisia ja valta-kunnallisia syventäviä kursseja

Hylättyjä kurssiarvosanoja enintään

1–2 kurssia

0

3–5 kurssia

1

6–8 kurssia

2

9 kurssia tai enemmän

3

Oppimäärässä ovat mukana kaikki arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Oppimäärään kuuluvien muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arvioinnista ja vaikutuksesta oppiaineen arvosanaan kerrotaan tarkemmin opetussuunnitelmassa kunkin kurssin kohdalla. Numeroin arvioitavat koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit voivat korottaa oppiaineen arvosanaa mutta eivät laskea.

Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu samaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan oppimäärä käsittää vain yhden kurssin (FY, KE, FI, PS, TE, KU/MU) sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.