Oppilaskunnan ohjaaja:

Annala Kaisa

Oppilaskunnan hallitus lv. 2021-2022

puheenjohtajaksi Ilona Peränen

varapuheenjohtajaksi Martti Turunen 

pääsihteeriksi Kasperi Lahdenkauppi

rahastonhoitajaksi Lotta Martimo

viestintävastaava Emma Haapala

varainhankintavastaava Inka Autio

tapahtumavastaava Sohvi Tuormaa

Opiskelijakunta

 

Lukiossa on lukiolain 31 § mukainen oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Oppilaskunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunta käyttää myös lukiolain 27 § mukaista puhevaltaa opiskelijoiden osallistuessa koulutuksen kehittämiseen. Samoin oppilaskunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa opetuksen järjestäjän kuullessa opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä. Opiskelijoiden oma aktiviteetti, oppilaskuntatoiminta, opettaa vastuuntuntoa, itsenäisyyttä, yhteistyökykyä ja paljon muuta.

Ylintä päätösvaltaa oppilaskunnassa käyttää syyskokous, jossa äänioikeus on kaikilla opiskelijoilla. Syyskokous vahvistaa oppilaskunnan hallitusvaalin tuloksen ja valitsee puheenjohtajan. Kokouksessa hyväksytään myös toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle lukuvuodelle. 

Oppilaskunnalla on ohjaava opettaja, joka tarvittaessa neuvoo ja ohjaa hallitusta sekä toimii yhdyshenkilönä opettaja- ja oppilaskunnan välillä.

Hallituksen jäsenten tehtävät:

Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa, toimii syyskokouksen kokoonkutsujana ja avaajana sekä hoitaa ensisijaisesti suhteita rehtoriin, opettajiin ja koulun ulkopuolelle.

Sihteeri tekee yleensä tosiasiallisen työn. Hän laatii hallituksen kokouksiin yhdessä puheenjohtajan kanssa esityslistan sekä tekee kokousten pöytäkirjat ja huolehtii muustakin paperityöstä.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan töitä tämän ollessa estynyt.

Rahastonhoitaja  huolehtii oppilaskunnan varoista ja tekee talousarvion ja tilinpäätöksen.

Oppilaskunnan hallitukseen kuuluu lisäksi kolme muuta jäsentä, jotka myös osallistuvat aktiivisesti toimintaan ja päätöksentekoon. Oppilaskunnan hallitus organisoi erilaisia tapahtumia koko oppilaskunnalle. Koulussa on järjestetty muun muassa liikuntapäivä, lasketteluretkiä, joulujuhlia, leirikouluja, ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia, vaaleja, vanhojenpäivä, koulukuvaus, bileitä, potkiaisia ja penkkareita. Toiminnan taloudellisena tukena ovat kanttiini sekä virvoitusjuoma- ja suklaapatukka-automaatit, joiden hoidosta ja valvonnasta huolehtii oppilaskunnan hallitus.