In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Oppilaskunnan ohjaaja:

Anna Grubert

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet:

Puheenjohtaja
Joonas Kortesalmi
 
Varapuheenjohtaja 
Eemeli Nisula
 
Pääsihteeri
Aino Kostet
 
Taloudenhoitaja
Oskari Parkkinen 
 
Edunvalvontavastaava
Julius Patokoski
 
Viestintävastaava
Mikko Salo
 
Varainhankinta
Jonna Keinänen
 
Tapahtumavastaava
Roosa Kesonen
 
Teemapäivävastaava
Atte Vuoristo

Oppilaskunta Oppilaskunta

 

Lukiossa on lukiolain 31 § mukainen oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Oppilaskunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunta käyttää myös lukiolain 27 § mukaista puhevaltaa opiskelijoiden osallistuessa koulutuksen kehittämiseen. Samoin oppilaskunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa opetuksen järjestäjän kuullessa opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä. Opiskelijoiden oma aktiviteetti, oppilaskuntatoiminta, opettaa vastuuntuntoa, itsenäisyyttä, yhteistyökykyä ja paljon muuta.

Ylintä päätösvaltaa oppilaskunnassa käyttää syyskokous, jossa äänioikeus on kaikilla opiskelijoilla. Syyskokous vahvistaa oppilaskunnan hallitusvaalin tuloksen ja valitsee puheenjohtajan. Kokouksessa hyväksytään myös toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle lukuvuodelle. 

Oppilaskunnalla on ohjaava opettaja, joka tarvittaessa neuvoo ja ohjaa hallitusta sekä toimii yhdyshenkilönä opettaja- ja oppilaskunnan välillä.

Hallituksen jäsenten tehtävät:

Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa, toimii syyskokouksen kokoonkutsujana ja avaajana sekä hoitaa ensisijaisesti suhteita rehtoriin, opettajiin ja koulun ulkopuolelle.

Sihteeri tekee yleensä tosiasiallisen työn. Hän laatii hallituksen kokouksiin yhdessä puheenjohtajan kanssa esityslistan sekä tekee kokousten pöytäkirjat ja huolehtii muustakin paperityöstä.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan töitä tämän ollessa estynyt.

Rahastonhoitaja  huolehtii oppilaskunnan varoista ja tekee talousarvion ja tilinpäätöksen.

Oppilaskunnan hallitukseen kuuluu lisäksi kolme muuta jäsentä, jotka myös osallistuvat aktiivisesti toimintaan ja päätöksentekoon. Oppilaskunnan hallitus organisoi erilaisia tapahtumia koko oppilaskunnalle. Koulussa on järjestetty muun muassa liikuntapäivä, lasketteluretkiä, joulujuhlia, leirikouluja, ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia, vaaleja, vanhojenpäivä, koulukuvaus, bileitä, potkiaisia ja penkkareita. Toiminnan taloudellisena tukena ovat kanttiini sekä virvoitusjuoma- ja suklaapatukka-automaatit, joiden hoidosta ja valvonnasta huolehtii oppilaskunnan hallitus.