Oppimisen tuki

Lukioyhteisön hyvinvointi rakentuu opiskelijoiden turvallisuutta, terveyttä, opiskelukykyä ja oppimista tukevista rakenteista sekä toiminta- ja johtamiskulttuurista. Tavoitteena on luoda yhdessä terve ja turvallinen opiskeluympäristö, jossa fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset puitteet ovat kunnossa.

Hyvinvoivan, turvallisen, viihtyisän ja terveellisen opiskelu- ja työympäristön luomisesta ja kehittämisestä vastuun kantavat erityisesti rehtori ja opiskelijahuoltoryhmä, mutta työhön osallistuu koko henkilöstö ja opiskelijat.

Opiskelijoiden oppimista tuetaan opinto-ohjauksen, erityisen tuen ja opiskelijahuollon avulla.

Lukiossa toimii säännöllisesti kokoontuva opiskelijahuoltoryhmä, johon kuuluu rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja tarvittaessa muita asianosaisia.

Kenen puoleen kääntyä?