PS12 Mediapsykologia

Koulukohtainen kurssi 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

  • ymmärtää, miten media vaikuttaa osana elettävää todellisuutta 
  • tuntee mediapsykologian keskeisiä käsitteitä ja teorioita 
  • osaa arvioida median välittämän tiedon luotettavuutta 
  • osaa luoda autonomisen suhteen ympäröivään mediamaailmaan 

 
Keskeiset sisällöt 

  • Media- ja kulttuurinen lukutaito 
  • Kognitiivisen psykologian tiedonkäsittelyä koskevia teorioita 
  • Vaikuttamisen psykologian keskeisiä teemoja 
  • Kehitys- ja sosiaalipsykologiaan liittyviä teemoja 
  • Aineisto kootaan psykologian tutkimustuloksista ja ajankohtaisista mediatapahtumista 

 
Ennen kurssin suorittamista pitää olla vähintään ensimmäinen psykologian moduuli suoritettuna.

 

Ei voi suorittaa itsenäisesti.

 

Arviointi suoritettu / hylätty.