PS13 Mediapsykologia (2 op)

Koulukohtainen syventävä opintojakso  

 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija  

  • ymmärtää, miten media vaikuttaa osana elettävää todellisuutta 
  • tuntee mediapsykologian keskeisiä käsitteitä ja teorioita 
  • osaa arvioida median välittämän tiedon luotettavuutta 
  • osaa luoda autonomisen suhteen ympäröivään mediamaailmaan 

 

 

Keskeiset sisällöt 

  • Media- ja kulttuurinen lukutaito 
  • Kognitiivisen psykologian tiedonkäsittelyä koskevia teorioita 
  • Vaikuttamisen psykologian keskeisiä teemoja 
  • Kehitys- ja sosiaalipsykologiaan liittyviä teemoja 

Aineisto kootaan psykologian tutkimustuloksista ja ajankohtaisista mediatapahtumista 

 

Ennen kurssin suorittamista pitää olla vähintään ensimmäinen psykologian moduuli suoritettuna.  

Ei voi suorittaa itsenäisesti.  

Arviointi hyväksytty/ hylätty.