PS9: Psykologian abikurssi II (2 op)

Koulukohtainen syventävä opintojakso. 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

  • täydentää ja syventää kokonaiskuvaa ihmisen psyykkisestä toiminnasta 
  • saa valmiuksia vastata psykologian ainereaalikokeeseen 
  • laajentaa ymmärrystä psykologiasta tieteenä ja sen yhteyksistä muihin tieteenaloihin 

 

Keskeiset sisällöt: 

Valitaan esimerkiksi seuraavista: 

  • lukion psykologian opintojaksojen keskeiset sisällöt täydentäen ja syventäen 
  • psykologian ainereaalikokeeseen valmistautuminen 
  • ajankohtaisia psykologiaan liittyviä aiheita tutkimuksessa ja mediassa 

 

Ei voi suorittaa itsenäisesti.  

Arvosana: Suoritettu/Hylätty.