Psykologi ja kuraattori

Lukiopsykologi ja -kuraattorityön työn keskeinen tavoite on edistää opiskelijoiden opiskelua, kehitystä sekä hyvinvointia ensisijaisesti koko oppilaitosyhteisössä toteutettavana työnä. Lukiopsykologi ja – kuraattori osallistuvat oppilaitosten opiskeluhuollollisen työn suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen mm. oppilaitoksen moniammatillisissa opiskelijahuoltoryhmissä. Lisäksi lukiopsykologi ja – kuraattori voivat toteuttaa oppilaitoksessa ryhmämuotoista toimintaa, osallistua oppilaitoksen tapahtumiin ja hyvinvointipäiviin jne.

Lukiokuraattori ja -psykologi tapaavat opiskelijoita sekä tekevät yhteistyötä opiskelijan vanhempien, oppilaitoksen henkilökunnan, muun sosiaalisen verkoston sekä eri viranomaistahojen kanssa opiskelijan tarvitseman tuen turvaamiseksi.

Lukiokuraattoriin voit olla yhteydessä mm. opiskeluun, kaverisuhteisiin, perhesuhteisiin ja opiskelijan elämässä tapahtuviin muutoksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi lukiokuraattorilta voi saada ohjausta taloudellisissa asioissa.

Lukiopsykologiin voit olla yhteydessä mm. oppimiseen ja opiskeluun, elämäntilanteen muutoksiin, ihmissuhteisiin tai jaksamiseen ja mielialaan liittyvissä asioissa.

Lukiokuraattori Tanja Tuorila, p. 050 439 8975. Tavoitat minut parhaiten puhelinajoillani tiistaisin klo 11.00 - 12.00 ja torstaisin klo 12.00 - 13.00. Muina aikoina jätä viesti vastaajaani, niin otan sinuun yhteyttä. Muistathan mainita yhteydenotossasi nimesi, numerosi ja lukiosi.

Lukiopsykologi Jukka Heikkilä, p. 044 703 9668. Tavoitat minut parhaiten puhelinajoillani maanantaisin klo 11.00 - 12.00 ja keskiviikkoisin klo 12.00 - 13.00. Muina aikoina jätä viesti vastaajaani, niin otan sinuun yhteyttä. Muistathan mainita yhteydenotossasi nimesi, numerosi ja lukiosi.

Lukiokuraattorin ja – psykologin päätyöpiste sijaitsee Tuirassa, Tuiran neuvolan yläkerrassa, os. Tuirantie 5, 2.krs. Tapaamiset voidaan sovitusti järjestää joko lukiolla tai Tuirassa.

Lukiossa toimii säännöllisesti kokoontuva opiskelijahuoltoryhmä, johon kuuluu rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja tarvittaessa muita asianosaisia.

Kenen puoleen kääntyä?