Lukuvuosi 2010 - 2011

Ryhmänohjauksen kehittäminen

Ryhmänohjausta kehitettiin neljässä erillisessä iltapäivässä (22.10, 24.2, 7.4. ja 24.5), joiden välillä teemoja kehiteltiin työryhmittäin. Kevään 2010 SWOT-analyysistä edettiin prosessi-maisesti syksyllä 2010 pohtien ryhmänohjaajan roolia yhteishengen luojana, tiedottajana, ohjaajana ja hyvinvoinnin edistäjänä. Kevään 2011 aikana huomio on keskittynyt ensin näiden teemojen konkretisoimiseen ja lopuksi suunnitelmaan jalkauttamisesta lukioarkeen.

Uusia käytänteitä testataan eri vuosiasteiden vastuuryhmänohjaajien johdolla lukukaudella 2011 – 2012. Näistä voidaan mainita lähinnä ykkösille suunnatut ”starttipäivät”, opettajien ja OPH-ryhmän tiedonkulkua parantavat kuntopuntarit, pidennetyt ryhmänohjaustuokiot ja erilaiset ryhmäytymiseen tähtäävät toimet (juhlat, pelit, visailut yms.) Erittäin merkittävä edistysaskel on päätös, jonka mukaan kaikki lukiolaiset haastatellaan ryhmänohjaajien toimesta 2. jakson aikana.   

Uudella toimintamallilla on pyritty selkiyttämään ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja opiskelijahuoltoryhmän tehtäväkenttää ja keskinäisiä rooleja. Ryhmänohjaajien työn tueksi kehitetään lukuvuoden 2011 – 2012 aikana erillistä sähköistä ryhmänohjauskansiota, johon kootaan yhteiset toimintaperiaatteet, aikataulut ja tarvittava oheismateriaali. Kehittämishankkeen vetäjinä ovat toimineet lehtori Merja Lappalainen ja opinto-ohjaaja Miika Siironen.  

Miika Siironen