Lisää sivun otsikko

Ryhmänohjauksen toteutuksen onnistuminen lukuvuonna 2012 – 2013

 

Ryhmänohjaus on tänä lukuvuonna vakiintunut muotoonsa eli joka jaksossa on ollut yksi pidempi RO-tapaaminen ja lyhyempiä RO-tuokioita tarpeen mukaan niin että ryhmän-ohjaaja on tavannut ohjausryhmäänsä noin joka toinen viikko. Sekä lyhyempi että pidempi tuokio on tänä vuonna ollut keskiviikkoisin.

Lyhyemmät tuokiot sisälsivät enimmäkseen opiskelijoille tärkeitä tiedotuksia tulevista tapahtumista ja yhteisistä pelisäännöistä. Pidemmät tapaamiset liittyivät läheisesti opiskelijan ohjaukseen, sillä niihin osallistuminen on samalla osa opo-kurssia. Niissä on mm. tehty henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja muita opo-kurssiin liittyviä tehtäviä, mutta myös valtakunnallinen terveyskysely on järjestetty pidemmässä RO-tapaamisessa. Opiskelijat ovat lisäksi suunnitelleet lukuvuoden lopussa olevaa Koulun päivää.

Ryhmänohjaajat ovat seuranneet edellisien vuosien tapaan ohjausryhmänsä opiskelijoiden menestymistä opinnoissa yhdessä opinto-ohjaajan, aineenopettajien ja koulusihteerin kanssa. Ryhmänohjaajat toimivat myös tarvittaessa yhteyshenkilöinä huoltajien ja koulun välillä. Ryhmänohjaajat haastattelivat omat opiskelijansa toisen ja kolmannen jakson aikana henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien pohjalta.

Jatkossa ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaaja voivat miettiä yhdessä vielä lisää sopivia aiheita pidemmissä RO-tapaamisissa käsiteltäväksi. Myös läsnäoloseurantaa täytyy tehostaa, mutta nykykäytäntö on kaiken kaikkiaan havaittu toimivaksi ja sitä on tarkoitus jatkaa ja kehittää edelleen.

Lukuvuodeksi 2013 - 2014 Ouluun liittyminen tuo joitain muutoksia myös ryhmän-ohjaukseen henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien osalta. On tarkoitus, että kaikissa Oulun lukioissa on käytössä yhtenevät henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat.