RUB9: Ruotsin kielen perustaidot

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille, joilla on vaikeuksia suoriutua ruotsin kielen ensimmäisen vuoden kursseista. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Arvosana: Suoritettu/Hylätty