RUB110 Ruotsin kielen kirjoittaminen (1 op)

Moduuli on tarkoitettu 3. vuoden opiskelijoille kirjoittamisen lisäharjoitukseksi erityyppisten kirjoitustehtävien avulla. Lisäksi syvennetään sanastoa ja rakenteita.

 

Moduuli ei sovellu itsenäiseksi opintosuoritukseksi.

Arvosana: Suoritettu/Hylätty