Ruotsi

RUB12: Kuuntelu  ja kirjoittaminen

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssi RUB12 on tarkoitettu 2. vuoden opiskelijoille kuullunymmärtämisen lisäharjoitukseksi ja kehittämään opiskelijan kirjoittamistaitoja erityyppisten kirjoitustehtävien avulla.  Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Arvosana: Suoritettu/Hylätty