RUB114 Abikurssi (2 op)

Moduulissa vahvistetaan mm. kielen keskeisiä rakenteita, kuullunymmärtämisen taitoja ja sanastoa ylioppilaskirjoitusten vaatimukset huomioon ottaen. Kurssin sisältöä voidaan muokata opiskelijoiden toiveiden mukaan.

Moduuli ei sovellu itsenäiseksi opintosuoritukseksi.

Arvosana: Suoritettu/Hylätty