RUB13 Kulttuuri ja mediat (2 op)

Moduuli vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja ruotsinkielisiä medioita hyödyntäen. Siinä tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin. Tavoitteena on, että opiskelija osaa hyödyntää ruotsinkielisiä lähteitä tiedonhaussa. Hän pystyy seuraamaan ruotsinkielisiä uutistekstejä ja ymmärtää pääosan niistä. 


Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.