RUB14 Ympäristömme (2 op)

Moduulissa vahvistetaan edelleen opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja. Opiskelija harjoittaa erityisesti kirjallisia tekstintuottamistaitojaan aiheena mielipiteen ilmaisu. Sisällöistä mainittakoon mm. kulttuurinen moninaisuus, erilaiset elinympäristöt sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset aiheet. 

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.