RUB15 Opiskelu- ja työelämä (2 op)

Moduulissa opiskelija tutustuu mahdollisuuksiin opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä ja tutustuu pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. Hän pohtii jatko-opintojaan, urasuunnitelmiaan sekä valmiuksiaan elinikäiseen oppimiseen. Kieliprofiilia täydennetään tulevaisuuden tarpeita varten. 

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.