RUB17 Kestävä elämäntapa (2 op)

Moduulin tehtävänä on syventää oppimäärän pakollisten moduulien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. Myös eettisyys ja vastuullisuus sosiaalisen median käytössä sekä sananvapaus kuuluvat moduulin teemoihin. 

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.