RUB8: Abikurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssilla vahvistetaan mm. kielen keskeisiä rakenteita, kuullunymmärtämistaitoja ja sanastoa ylioppilaskirjoitusten vaatimukset huomioon ottaen. Kurssin sisältöä voidaan muokata opiskelijoiden toiveiden mukaan. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Arvosana: Suoritettu/Hylätty