RUB18: Peruskoulusta lukioon (2 op)

Moduuli on tarkoitettu erityisesti niille, joilla voi olla vaikeuksia suoriutua ruotsin kielen ensimmäisen vuoden opinnoista. Tavoitteena on tukea ruotsin opiskelua, jotta opinnot etenisivät mahdollisimman tehokkaasti. 

Moduulia ei voi suorittaa itsenäisesti.

 

Arviointi: Suoritettu/Hylätty