Ruotsi - Haukiputaan lukio - Oulun kaupunki

Ruotsi, B1-oppimäärä

Kurssit

 

Pakolliset

Valtakunnalliset
syventävät
Koulukohtaiset
syventävät
 

RUB11: Minun ruotsini
RUB12: Hyvinvointi ja ihmissuhteet

 

RUB10: Ruotsin kielen perustaidot

 

RUB13:  Kulttuuri ja mediat
RUB14: Monenlaiset elinympäristömme
RUB15: Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

 

RUB19: Kuuntelu ja kirjoittaminen 2

 

 

RUB16: Viesti ja vaikuta puhuen 
RUB17: Kestävä elämäntapa

RUB111: Kuuntelu ja kirjoittaminen 1 
RUB18: Abikurssi

 

Opetuksen tavoitteet 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija 

  • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B1.1 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen. 

 

Pakolliset kurssit  

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–5 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä. Pakolliset ja syventävät kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä, mutta kurssien suoritusjärjestystä voi vaihtaakin. 

 Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella kursseittain.