Ruotsi, B1-oppimäärä

Kurssit

 

Pakolliset

Valtakunnalliset
syventävät
Koulukohtaiset
syventävät
 

RUB1: Minun ruotsini
RUB2: Hyvinvointi ja ihmissuhteet

 

RUB9: Ruotsin kielen perustaidot

 

RUB3:  Kulttuuri ja mediat
RUB4: Monenlaiset elinympäristömme
RUB5: Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

 

RUB12: Kuuntelu ja kirjoittaminen 1

 

 

RUB6: Viesti ja vaikuta puhuen 
RUB7: Kestävä elämäntapa

RUB18: Kuuntelu ja kirjoittaminen 2
RUB8: Abikurssi

 

Opetuksen tavoitteet 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija 

  • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B1.1 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen. 

 

Pakolliset kurssit  

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–5 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä. Pakolliset ja syventävät kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä, mutta kurssien suoritusjärjestystä voi vaihtaakin. 

 Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella kursseittain.