S211 Tekstien tulkinta 2 (2 op)

Valtakunnallinen valinnainen kurssi

 

Tavoitteet 
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• syventää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan 
• osaa tulkita erilaisia monimuotoisia tekstejä 
• ymmärtää tekstin tavoitteiden ja kontekstin merkityksen tekstien tulkinnassa. 


Keskeiset sisällöt 
• monimuotoisten asia- ja mediatekstien ja fiktiivisten tekstien tulkinta 
• analyysin ja tulkinnan rakentaminen sekä käsitteiden käyttö 
• runokokoelma tai näytelmäteksti