SAA01 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)

Moduuli avaa lukion kieltenopiskelun tavoitteita suhteessa jatkuvaan oppimiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin muutosten monikielisessä maailmassa. Moduuli totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun. Tehtävänä on kehittää opiskelijan kielitietoisuutta ja kieli-identiteettiä sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja. Moduulin keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä sekä soveltaa ja kehittää kieltenopiskelustrategioitaan. Vuorovaikutusosaamista vahvistetaan keskustellen. Sisältönä on mm. oman kieliprofiilin laatiminen tai täydentäminen kohdekielen näkökulmasta. 

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.