SAB32 Perustason alkeet 2 (2 op)

Moduulissa rohkaistaan opiskelijaa käyttämään vähäistäkin kielitaitoa vuorovaikutustilanteissa ja hyödyntämään kieltä väylänä omien mielenkiinnon kohteiden pariin, myös maailmankuvan laajentamiseksi. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1–A1.2 tavoitteiden mukaisesti. Moduulissa opetellaan kuvailemaan omaa lähipiiriä ja arkea sekä harjoitellaan sosiaalisen kohtaamisen tilanteita ja tavanomaisia asiointitilanteita. 


Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.