SAB34 Perustaso 1 (2 op)

Moduulissa hyödynnetään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä, vahvistetaan opiskelijan kansainvälisyysvalmiuksia ja rohkaistaan opiskelijaa toimimaan oman kulttuurinsa lähettiläänä. Moduulin tavoitteena on, että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3 tavoitteiden mukaisesti. Sisällöissä korostuvat kohdekielen maantieteellinen levinneisyys ja variantit, Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta sekä arjen tavat ja traditiot.  

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.