SAB35 Perustaso 2 (2 op)

Moduulissa tarjotaan opiskelijalle välineitä ilmaista kohdekielellä tuntemuksiaan ja mielipiteitään sekä harjoitellaan vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3–A2.1 tavoitteiden mukaisesti. Sisällöissä korostuvat hyvinvointi ja terveys sekä eri elämänvaiheet. 


Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.