SAB36 Perustaso 3 (2 op)

Moduulissa käsitellään kielialueen kulttuurisesti ja historiallisesti keskeisiä aiheita. Moduulin aikana opiskelija tekee oman kohdekielisen tuotoksen. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti. Sisällöllisesti korostuvat kulttuuriaiheet ja luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella. 


Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.